Επισκευή - Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε την επισκευή κάθε είδους υδραυλικής βλάβης και συντήρηση υπάρχοντος εγκαταστάσεων . Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας επιλύουμε προβλήματα στην ύδρευση και την θέρμανση, με την ποιο άμεση εξυπηρέτηση.


Μερικά παραδείγματα επισκευών είναι:

 • Αλλαγή θερμοσίφωνα και επισκευή διαρροής.
 • Επισκευή σε διαρροές στο καζανάκι.
 • Επισκευή διαρροών στην κουζίνα που οφείλονται στο σιφόνι και την μπαταρία .
 • Επιδιόρθωση σπασμένων σωλήνων ύδρευσης –αποχέτευσης.
 • Επισκευή και αντικατάσταση αποχέτευσης και υδρορροών
 • Αντικατάσταση μπαταριών
 • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής
 • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων-καλοριφέρ ,διακόπτη καλοριφέρ και επισκευή διαρροών στις σωληνώσεις της θέρμανσης
 • Βελτίωση λειτουργίας θέρμανσης μέσω  μετατροπών
 • Αντικατάσταση καμένου – ελαττωματικού κυκλοφορητή θέρμανσης και ανακυκλοφορίας
 • Αντικατάσταση Παλαιού Λέβητα Καλοριφέρ και λοιπών εξαρτημάτων Λεβητοστασίου.

Μερικά παραδείγματα Συντηρήσεων:

 • Συντήρηση Θέρμανσης – Λεβητοστασίου
 • Ηλιακών Θερμοσιφώνων
 • Λοιπών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων