Ύδρευση - Αποχέτευση

Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης οικιών, επαγγελματικών ή βιομηχανικών χώρων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την διάρκεια στον χρόνο χωρίς προβλήματα μιας εγκατάστασης είναι ο σωστός σχεδιασμός, η σωστή επιλογή πιστοποιημένων υλικών καθώς και η ποιοτική εφαρμογή τους. Η εταιρία μας προσφέρει τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και την αποπεράτωση του έργου από το Α έως το Ω. Μετά το πέρας των εργασιών η εταιρία μας δίνει στον πελάτη πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και ασφάλιση των εγκαταστάσεων για 5 έτη από τον σύνδεσμο υδραυλικών.

Ύδρευση
Ύδρευση
Αποχέτευση
Αποχέτευση
Υδρορροές και Συστήματα Αποστράγγισης
Υδρορροές και Συστήματα Αποστράγγισης
Άδρευση
Άδρευση
Καινούργιες Εγκαταστάσεις
Καινούργιες Εγκαταστάσεις
Ανακαίνιση Μπάνιου- Κουζίνας
Ανακαίνιση Μπάνιου- Κουζίνας
Τοποθέτηση Ειδών Υγιεινής
Τοποθέτηση Ειδών Υγιεινής
Ανακυκλοφορία Ζεστού Νερού
Ανακυκλοφορία Ζεστού Νερού
Εγκατάσταση Ηλιακών και Boiler
Εγκατάσταση Ηλιακών και Boiler
Τοποθέτηση Αντλιών Λυμάτων και Ομβρίων
Τοποθέτηση Αντλιών Λυμάτων και Ομβρίων
Αποχέτευση Κλιματιστικών
Αποχέτευση Κλιματιστικών
Φίλτρα Νερού
Φίλτρα Νερού