Αυτονομία κεντρικής θέρμανσης παλαιών πολυκατοικιών με θερμιδομέτρηση .

Επιστροφή

Αυτονομία κεντρικής θέρμανσης παλαιών πολυκατοικιών με θερμιδομέτρηση .

 

Το θέμα της αυτονόμησης των διαμερισμάτων και της κατανομής των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες είναι τόσο παλαιό όσο και η ιδέα της θέρμανσης κτιρίων με ένα κεντρικό σύστημα. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν καθημερινώς, όπως ποσότητα, ποιότητα, χρόνος λειτουργίας και τέλος κατανομή των δαπανών είναι σε όλους γνωστά.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες παραγωγής και διαχείρισης ζεστού νερού θέρμανσης της πολυκατοικίας σας, σας προτείνουμε την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την πλέον αξιόπιστη μέθοδο (με Αυτόνομους Κατανεμητές Κόστους Θέρμανσης) μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας – αυτονόμηση ανά δωμάτιο και δίκαιη κατανομή δαπανών σε δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης (παλαιές πολυκατοικίες) με τη χρήση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού της Techem Γερμανίας.

 


Πλεονεκτήματα του συστήματος Αυτόνομων Κατανεμητών Κόστους Θέρμανσης:

 

  • Χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου που παρέχει το σύστημα θέρμανσης.
  • Οικονομία στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο αφού ο κάθε ένοικος θα χρησιμοποιεί τη θέρμανση όταν πραγματικά τη χρειάζεται.
  • Πρόσθετη θέρμανση για όποιον το επιθυμεί χωρίς να επιβαρύνει τους γείτονές του.
  • Άνεση εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε χώρου και χρέωση μόνο γι’ αυτήν.
  • Δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε χώρου και χρέωση μόνο γι’ αυτήν.
  • Έκδοση λογαριασμού κατανάλωσης του κάθε ενοίκου με βάση τις ενδείξεις των κατανεμητών.

 


Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία 93/76/ΕΟΚ-13.9.93, προς τα κράτη μέλη προτείνει την εφαρμογή του συστήματος ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία όταν λειτουργήσουν προσφέρουν οικονομία τουλάχιστον 35%!!! και τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης λειτουργίας της θέρμανσης.

 

Η Ελλάδα συμμορφώνεται και προβλέπει τη χρήση Αυτόνομων Κατανεμητών Κόστους Θέρμανσης στα παλαιά κτίρια βάσει υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 880/15/8/98.

 

Η απόλυτη αξιοπιστία και η ακρίβεια των Αυτόνομων Κατανεμητών Κόστους Θέρμανσης, χωρίς καμία επέμβαση στη λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων, χωρίς καλωδιώσεις, με πολύ σύντομη τοποθέτηση, δίνουν για πάντα αυτονομία, δικαιοσύνη και θέτουν τέλος στις τυχόν προστριβές μεταξύ των ενοίκων.

 

Με την προτεινόμενη λύση σας δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης στο πετρέλαιο ή φυσικού αερίου (έως και 35%!!!μείωση), διότι ο κάθε ένοικος μπορεί να λειτουργεί όποια σώματα και για όσο χρονικό διάστημα θέλει ή να τα κλείνει όταν αυτός δεν βρίσκεται στο διαμέρισμά του, ενώ επίσης επιλύεται και το πρόβλημα παλιών πολυκατοικιών, όπου οι κάτω όροφοι υπερθερμαίνονται και στους επάνω δεν επαρκεί η θέρμανση. Η οικονομία αυτή απεικονίζεται στο λογαριασμό των δαπανών και το κόστος του εγκατεστημένου συστήματος αποσβένεται μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Επιπλέον με την έκδοση του λογαριασμού από μια ουδέτερη υπηρεσία, αποκλείονται οι διαφωνίες μεταξύ των ενοίκων και διασφαλίζεται απόλυτα δίκαιη κατανομή των εξόδων θέρμανσης.
 

Τι αλλαγές χρειάζονται να γίνουν :

 

1.Σε κάθε ένα θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) τοποθετείται ο ηλεκτρονικός ασύρματος μετρητής της Techem ο οποίος καταγράφει την κατανάλωση θερμαντικού σώματος σε σχέση με την συνολική κατανάλωση.

Η ανάγνωση των μετρήσεων μπορεί να γίνει είτε με επίσκεψη στο διαμέρισμα είτε χωρίς επίσκεψη με συλλογή των δεδομένων σε κοινόχρηστο χώρο.

Κάθε μετρητής της Techem προστατεύεται με ειδική σφραγίδα ασφαλείας, που αποτρέπει την αφαίρεσή του από το θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ)

 

2.Σε κάθε θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) ο επάνω απλός χειροκίνητος διακόπτης αντικαθίσταται από έναν θερμοστατικό διακόπτη ο οποίος μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το θερμαντικό σώμα και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου.

Επειδή τα δωμάτια δεν χρησιμοποιούνται το ίδιο, μπορεί κανείς να κάνει οικονομία στην κατανάλωσή του σε σημαντικό βαθμό, με απλό γύρισμα του θερμοστατικού διακόπτη και ελάττωση της θερμοκρασίας του χώρου.

Κατά κανόνα ισχύει: Ένας βαθμός λιγότερος στη θερμοκρασία δωματίου αντιστοιχεί σε 6% λιγότερη κατανάλωση.

 

3.Τοποθέτηση στην εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης κυκλοφορητή inverter ή βαλβίδα διαφορικής πίεσης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για  να σας δώσουμε προσφορά .

 

imgtext1
imgtext2
imgtext3