Πυρόσβεση στον Ασπρόπυργο (Μέρος 2ο)

Επιστροφή

Εργασίες Πυροπροστασίας σε αποθήκη με εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με Springler στην οροφή και Πυροσβεστικών Φωλιών.

imgtext1
imgtext2
imgtext3
imgtext4
imgtext5