Κατασκευή Λεβητοστασίων

Επιστροφή

Το λεβητοστάσιο αποτελεί την καρδιά ενός κτηρίου. Όλες οι εγκαταστάσεις της ύδρευσης, θέρμανσης ή και κλιματισμού ενός κτιρίου πρέπει να έχουν ένα κέντρο ελέγχου από το οποίο θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση και η κατανομή παροχών νερού ή και ενέργειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης το λεβητοστάσιο είναι ο χώρος που γίνεται η παράγωγη και η μεταφορά της θερμότητας. Ένα λεβητοστάσιο αποτελείται από πολλά μηχανήματα και εξαρτήματα , τα ποιο συνηθισμένα από αυτά είναι:
Ο λέβητας
Ο καυστήρας
Ο κυκλοφορητής
Το δοχείο διαστολής
Τα εξαρτήματα ασφάλειας και πληρώσεως.


Τα ποιο συνηθισμένα λεβητοστάσια είναι με λέβητες πετρελαίου και αερίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει και μεγάλη ζήτηση λέβητες με στερεά καύσιμα , όπως λέβητες ξύλου , λέβητες πέλλετ , λέβητες βιομάζας.


Εμείς και το εξειδικευμένο συνεργείο μας, αναλαμβάνουμε την μελέτη θέρμανσης και κατασκευής λεβητοστασίου καθώς και την άμεση αποκατάσταση βλαβών. Επίσης την αντικατάσταση παλαιών λεβητοστασίων με σύγχρονης τεχνολογίας και υποδομής λεβητοστασίων στις ποιο συμφέρουσες τιμές.
 

Κατασκευή Λεβητοστασίων