Δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης

Επιστροφή

Δισωλήνιο σύστημα

Κλασσικό δισωλήνιο : Στο δισωλήνιο σύστημα απαιτούνται δύο σωλήνες ξεχωριστοί για την τροφοδοσία κάθε συστήματος(προσαγωγή- επιστροφή). Συνήθως, αυτό το σύστημα στη φυσιολογική του μορφή αποτελείται από ένα οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων (διπλών) , το οποίο εκτείνεται από το λεβητοστάσιο ως τα άκρα της πλάκας της οικοδομής και συνεχίζει κατακόρυφο πλέον, με μορφή στηλών και τροφοδοτεί τα σώματα των ορόφων.

 


Γενικά σε ένα δισωλήνιο σύστημα έχουμε πολλές στήλες (διπλές), οι οποίες βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση μεταξύ τους , ενώ σε κάθε στήλη έχουμε πολλά σώματα, που βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση μεταξύ τους . Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του δισωλήνιου συστήματος θέρμανσης.

 


Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι λόγω της παράλληλης σύνδεσης των στηλών και των σωμάτων έχουμε θεωρητικά ίδια θερμοκρασία σε όλα τα σώματα , όταν φυσικά είναι μονωμένες οι σωληνώσεις σε όλη τους τη διαδρομή.

 


Ένα τρίτο χαρακτηριστικό αφορά την ταχύτητα του νερού στο δισωλήνιο, η οποία είναι χαμηλή και δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0,6m/sec. Tο φαινόμενο αυτό οφείλεται στη σχετικά άγρια εσωτερική επιφάνεια των συμβατικών σωλήνων που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα.

 


Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα


-Μεγάλο κόστος εργατικών
-Αντιαισθητικότητα χώρων
-Προσάρτηση της θέσης του σώματος από τη θέση της στήλης που το τροφοδοτεί
-Χαμηλή ταχύτητα νερού
-Απαίτηση κλίσης στις οριζόντιες διαδρομές
-Πολλές συνδέσεις σωλήνων(άρα και πολλές πιθανότητες διαρροών)
-Λόγω παλαιότητας συστήματος , στις περισσότερες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν αυτονομίες.

 

 

Yπάρχει βέβαια και το δισωλήνιο σύστημα που είναι γνωστό στην πράξη με το όνομα ομπρέλα. Το σύστημα αυτό συνήθως απευθύνεται σε οικοδομές έτοιμες ή σε σπίτια που ήδη κατοικούνται, όπου δεν έχει γίνει πρόβλεψη για κεντρική θέρμανση και θέλουμε να τα θερμάνουμε εκ των υστέρων. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων (διπλών), το οποίο απλώνεται στη συμβολή των κατακόρυφων τοίχων με την οροφή και πριν από κάθε σώμα δημιουργείται κατακόρυφη διακλάδωση που έχει κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω για την τροφοδοσία του σώματος.

 

imgtext1