Δικαιολογητικά Αίτησης Φυσικού Αερίου

Επιστροφή

Δικαιολογητικά αίτησης σύνδεσης φυσικού αερίου :

 

Πολυκατοικία ( Κεντρική Θέρμανση )

  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.

 

  • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες και η σύμβαση σύνδεσης εκδοθεί στα στοιχεία του ενός, τότε οι υπόλοιποι θα δηλώνουν εκτός από το % της ιδιοκτησίας τους και ότι συμφωνούν η σύμβαση να εκδοθεί στα στοιχεία του ενός.

 

  • Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

 

Διαμέρισμα ( Αυτόνομη Θέρμανση )  

  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος

 

 

  • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες και η σύμβαση σύνδεσης εκδοθεί στα στοιχεία του ενός, τότε οι υπόλοιποι θα δηλώνουν εκτός από το % της ιδιοκτησίας τους και ότι συμφωνούν η σύμβαση να εκδοθεί στα στοιχεία του ενός.

 

  • Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρο 127 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
     

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας.


Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από το Διανομή Αερίου Αττικής για τη σύνδεσή σας με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

 

imgtext1