Αποχέτευση Κλιματιστικών

Επιστροφή

Οι κλιματιστικές συσκευές όταν λειτουργούν σε ψύξη συμπυκνώνουν τους υδρατμούς και τους μετατρέπουν σε νερό . Η ποσότητα του νερού εξαρτάται από το χώρο , τη σχετική υγρασία του αέρα , το πλήθος των ατόμων και τη θερμοκρασία.
Τα συμπυκνώματα αυτά αποθηκεύονται με τη βοήθεια σωλήνα που τοποθετείται στη κατάλληλη θέση στο κάτω μέρος της κλιματιστικής συσκευής , είτε σε κάποιο σιφόνι δαπέδου της εγκατάστασης αποχέτευσης , είτε κατευθείαν στο περιβάλλον