Υδρορροές και Συστήματα Αποστράγγισης

Επιστροφή

Οι υδρορροές είναι ένα σημαντικό σημείο της εξωτερικής και εσωτερικής κατασκευής κάθε κτιρίου καθώς έχει να κάνει με την απορροή μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μικρό συχνά χρονικό διάστημα. Η ποιότητα υλικών και κατασκευής των υδρορροών είναι κρίσιμη δεδομένου ότι μετά την τοποθέτησή της, ο έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας, δεν είναι εύκολος.

 

Επικοινωνήστε με την eco-plumbing για να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις επιτυγχάνοντας:
• Οικονομία
• Ποιότητα
• Λειτουργικότητα
• Άψογη αισθητική

• Τα νερά οδηγούνται σε συγκεκριμένα σημεία (και αν επιθυμητέ αποθηκεύονται)
• Δεν φουσκώνουν τα δάπεδα , τα χρώματα και οι σοβάδες.
• Δεν μαυρίζουν οι τοίχοι.