Αποχέτευση

Επιστροφή

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


Η εγκατάσταση αποχέτευσης έχει προορισμό τη συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων ,την ασφαλή μεταφορά τους εκτός οικοδομής και τη τελική διάθεση τους στο δίκτυο αποχέτευσης , τους βόθρους η κάποιο άλλο σύστημα υποδοχής των.
Είναι εγκατάσταση που συνδέεται άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια ενός χώρου .


Μια εγκατάσταση αποχέτευσης αποτελείται από τα παρακάτω βασικά στοιχεία
• Του υδραυλικούς υποδοχείς : Παραλαμβάνουν το δίκτυο αποχέτευσης : Μέσω των σωληνώσεων του δικτύου αποχέτευσης τα απόβλητα οδηγούνται από τους υδραυλικούς υποδοχείς στο σημείο τελικής διάθεσης (δίκτυο υπονόμων , βόθρο κτλπ)
• Το δίκτυο εξαερισμού –αερισμού : Αποτελεί προέκταση και συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης και έχει προορισμό :
             -την απομάκρυνση των αερίων της αποχέτευσης προς το περιβάλλον
             -την είσοδο αέρα στο δίκτυο , όταν δημιουργούνται υποπιέσεις και
             -την σωστότερη λειτουργία της αποχέτευσης (δεν δημιουργούνται υπερπιέσεις η σιφωνισμοί )


Μια εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης σύμφωνα με την eco – plumbing πρέπει να διασφαλίζει :
• Την πλήρη παραλαβή της ποσότητας των αποβλήτων
• Την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής αποβλήτων η αερίων
• Τη μη όχληση των χώρων κατοικίας από θορύβους που προκαλεί η διακίνηση των αποβλήτων
• Την ασφάλεια από εισπνοή η ανάφλεξη αερίων.
 

Η eco – plumbing παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν όταν αναφερόμαστε στην Αποχέτευση τα εξής:
- Μελέτη και σχεδιασμό της Εγκατάστασης.
-Προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων σωλήνων και εξαρτημάτων από τους εγχώριους και διεθνείς κατασκευαστές όπως
 Valsir Italy
 Rehau
 Pipelife Hellas
 Petzetakis
 Faso plast