Ύδρευση

Επιστροφή

Με τον όρο ύδρευση εννοούμε όλες τις εργασίες για την διανομή, αποθήκευση και υδροδότηση ενός κτηρίου με πόσιμο ,ζεστό η κρύο νερό. Είναι η εγκατάσταση που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων .Η ποιότητα της κατασκευής και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν είναι καθοριστική για τη σωστή λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης ύδρευσης .


Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όταν αναφερόμαστε στην Ύδρευση τα εξής:
 

  •  Μελέτη και σχεδιασμό της Εγκατάστασης.
  • Προμήθεια πιστοποιημένων σωλήνων και εξαρτημάτων από εταιρίες όπως :

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


ΧΑΛΚΟΣ
WICU (Γερμανίας)
TALOS (Ελλάδας)
 

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
TALOS CUSMART
 

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
REHAU
VALSIR
 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PEXc
TUBORAMA
NOVATHERM
 

ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
SD ΣΙΔΕΝΟΡ

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ με πινάκα υδροληψίας η με τον κλασικό τρόπο με γενικό διακόπτη.
     

Χαλκοσωλήνες
Συλλέκτης
Υλικά